Bedriftsavtaler

Flere og flere bedrifter erfarer at treningstilbud gjennom jobben øker motivasjonen til å holde seg i form. Vi tilbyr bedriftsavtaler med gode priser for dine ansatte.

Vi kan i tillegg til å tilby rabatterte medlemskap også tilby gruppetimer og private treningstimer for bedrifter. Bedriftene kan selv velge hvordan timene skal være, men Maxtrim kommer veldig gjerne med forslag og ideer!

  • Det er mulig å booke Storhallen og ha trening med en PT en time fast en gang i uka for eksempel.
  • Det er mulig å ha en gruppetime helt for seg selv i gruppesalen på Maxtrim eller i Storhallen med instruktør/PT.
  • Det er mulig å opprette en PT-Gruppe med ansatte i din bedrift der fokuset kan være det dere ønsker.
  • Kom med forespørsler så skal vi se hva vi får til ut ifra deres ønsker og behov!

Vil du vite mer om bedriftstilbud hos oss?

Ring : 74 44 90 90 (man-tors kl.16-19)
Eller send oss en e-post: post@maxtrim.no

I arbeidsmiljølovens paragraf 3-4. står det ganske klart: “Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”

Å tilrettelegge for fysisk aktivitet kan ha positive effekter både for bedriften og ansatte!

  • Fysisk aktivitet kan minske sykefraværet! Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive.
  • Fysisk aktivitet kan forebygge ulike helseplager som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager.
  • Fysisk aktivitet kan hindre slitasjeskader og bedre evnen til å takle stress.
  • Styrketrening og kondisjonstrening bedrer den enkeltes kapasitet og kan gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv og mindre slitsom!
  • Fysisk aktivitet kan få ansatte til å stå lengre i jobb før de blir sykemeldte/uføre/pensjonerte/omskolert.

Med andre ord kan det være lønnsomt for bedriften å tilrettelegge for fysisk aktivitet.