FORSKJELL PÅ PT OG VEILEDNING

Forskjellen på personlig trening og veiledning!

Treningsveiledning er en gjennomgang og beskrivelse av hvordan du bruker faste apparater på treningssenteret. Dette omfatter kondisjonsapparatene og styrketreningsapparatene. Treningsveiledning omfatter ikke trening med frivekter og innlæring av baseløft som for eksempel knebøy, markløft og benkpress da dette er en mye mer omfattende jobb. Det kreves gjerne flere timer med teknikktrening for å bli sikker på disse øvelsene.

Personlig trening gir deg mye mer enn treningsveiledning. Her får du personlig oppfølging over så lang tid du ønsker, som er en garanti for raskere fremgang. Du blir coachet gjennom en planlagt økt som er tilpasset deg og dine behov og mål. Treningen med PT sørger for god kontroll og kvalitet i hver eneste øvelse, og du blir pushet til å ta i det lille ekstra som skal til for best mulig effekt. Vi ønsker at du skal oppnå resultatene du ønsker deg, og føle på mestring og treningsglede.

Variert og strukturert trening over tid vil gi deg de beste resultatene. Testing av styrke og kondisjon er også viktige momenter som blir brukt for å kartlegge enhver kunde før og underveis i treningsopplegget. Dette for å kartlegge status og for å se om du er på rett vei i treningsarbeidet.

På Maxtrim er treningsveiledning gratis.

Våre priser for personlig trening er:
250kr for 25min
450kr for 55min
700kr for 55min med personlig trener og en venn

 

The difference between personal training and guidance!

Guidance is a review of how to use the equipment in the gym. This includes strength and cardio machines. Guidance does not include training with weights or learning how to do for example squats, deadlifts or bench press because these movements requires multiple hours of technique training to get comfortable with.

Personal training gives you a lot more than training guidance. You are supervised by a personal trainer for as long as you want, which guarantees progress more quickly. Your coach makes a personalized program for you and your needs and goals. Training with a pt ensures control and quality in every single exercise and repetition. You also get someone who pushes you to do a little more than you think you can do, in order to get to where you want to be. We want you to achieve the results you wish for, and to make the road to your goals fun as well as challenging.

Varied and structured training over time gives you the best results. Testing of strength and cardio are also important elements that we use to see what shape you’re in. Then we do a retest along the way to see if there has been any progress and if we are going in the right direction with your program.

At Maxtrim guidance is free.

Prices for personal training at Maxtrim:
250NOK for 25min
450NOK for 55min
700NOK for 55min of training with a personal trainer and a friend