Stenging av Maxtrim

Maxtrim har besluttet å stenge våre 2 sentre som et forebyggende tiltak og bidrag til å begrense koronasmitte fra kl.16.00 idag 12.mars 2020.

Stengingen vil gjelde ut uke 12 eller til situasjonen er klarer.

 

Maxtrim has decided to close our 2 centers as a preventive measure and to reduce coronary infections from 16.00 today 12 March 2020.

The closure will expire at week 12 or until the situation is more clear.

 
Legg igjen en kommentar