Ved oppsigelse av medlemskap må medlemmet møte opp på Maxtrim.
Oppsigelse skal skje skriftlig, og helst på standard utmeldingsskjema av hensyn til dokumenterbarhet. Utmelding pr mail er ikke ønskelig. Utmeldingsskjema fås på senteret i åpen resepsjonstid.

Resepsjonen er betjent mandag-torsdag kl.16-19.
___________________________________________________________________________________

Upon termination of membership, the member must present themselves at Maxtrim.
The termination of the membership shall be in writing, and preferably on a standard registration form for the sake of documentability. Notification by mail is not desirable. Registration form is available at the center in open reception hours.

The reception is open monday-thursday from 4pm to 7pm.